Επικοινωνία

Έδρα

Γεωργίου Χατζηδάκη 15
11141 Αθήνα

Τηλ.: 6980700111

Ηλ. ταχυδρομείο:  firrrcohellasgmail.com 
Ιστοσελίδα: congohellas.blogspot.gr
 
Αναγνωρισμένο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
υπ' αρ. ΓΕΜΗ 133729801000
ΑΦΜ 997539250
ΔΟΥ Γαλατσίου

Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και Μη Κερδοσκοπική Φιλανθρωπική και Αναπτυξιακή Αστική Εταιρία με Ιεραποστολικούς Σκοπούς